Kroonlaag

Beneath the roof of sleeping leaves the dreams of trees unfold


De kroonlaag, toplaag of luifellaag is de hoogste laag met 6 soorten grote, dominante bomen - het groene dak van het bos - die 15-20% van onze bosgemeenschap uitmaakt.

Gewone Es
Fraxinus excelsior

10 bomen

Ratelpopulier 
Populus tremula

10 bomen

Wintereik
Quercus petraea

10 bomen

Zomereik 
Quercus robur

10 bomen

Zomerlinde 
Tilia platyphyllos

10 bomen

Winterlinde 
Tilia cordata

10 bomen